Knuttar ska lockas till Kopparleden

EU-pengar ska få fler motorcyklister att turista i Dalarna och köra Kopparleden mellan Falun och Röros.

Kopparleden är i Dalarna identisk med riksvägarna 80 och 70, en rak och tråkig sträcka som enligt projektledaren Håkan Johansson inte är särskilt attraktiv för motorcyklister.

– Vi inventerar nu alternativa sträckor intill riksväg 70. Man kan till exempel åka väster om Österdalälven mellan Mora och Älvdalen, säger Håkan Johansson.

I Sverige finns 260 000 registrerade motorcyklar. I Europa handlar det om femton miljoner så målgruppen är stor.

Därför vill det interregionala projektet Scandinavian Heartland marknadsföra Kopparleden till motorcyklister i hela Europa.

En hemsida med tips om attraktioner, sträckor och boenden ska byggas upp och marknadsföras, bland annat via motorcykelorganisationer runt om i Europa.

Just nu arbetar man inom projektet med att inventera alla attraktioner och boenden längs Kopparleden. Bland annat vill man hitta boenden som är särskilt bra anpassade för motorcyklister.

– Det kan till exempel finnas en möjlighet att tvätta motorcykeln, ställa den under tak eller låsa in den. Efter en regnig dag kan det vara skönt att kunna tvätta och torka kläderna.

dalanytt@sr.se