Protester mot skärpta restriktioner

Förslaget från länsstyrelsen att skärpa restriktionerna när det gäller skoterkörning i Drevfjällets naturreservat väcker protester.

Nu har också Socialdemokraterna i Dalarna i ett remissyttrande sagt ifrån.

-Vi vill inte ha några förändringar i reservatsföreskrifterna. Skärps resttriktioner så leder det till ett stopp för etableringar, säger ordföranden Peter Hultqvist.