Försäkringskassan anmäld

Väntat ett helt år på besked

Försäkringskassan och en handläggare där har JO-anmälts av en kvinna i Falun. I april förra året vände hon sig till Försäkringskassan för att få utökad assistans till sin funktionshindrade son. Men hon har ännu inte fått något besked därifrån och har nu därför gjort en JO-anmälan.