Falun blir Kulturstad?

Falun kan bli en Kulturstad med ett kulturstråk längs Faluån. Det är Landstinget och Falu kommun som planerar att starta ett gemensamt arbete för att profilera Falun som kulturstad. En studie ska göras om hur man eventuellt kan samla olika institutioner som Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas museum till ett kulturstråk längs Faluån. Det kan också bli tal om att samlokalisera olika verksamheter. Landstinget väntas anslå 200 000 kronor till studien och Falu kommun ska bidra med lika mycket är det tänkt.