Allt fler barn får diagnosen DAMP eller ADHD

Allt fler barn i Dalarna får diagnosen DAMP eller ADHD, vilket betyder att barnen har stora problem med koncentration, motorik och hyperaktivivitet. Men få människor förstår vad det innebär att vara förälder till ett barn med just ADHD eller DAMP. Karin Trogen från Falun, är mamma till en pojke med DAMP, och för henne är det omgivningens misstro som är jobbigast.
Karin Trogen blir ofta attackerad av äldre människor när hon försöker stoppa sin son från att till exempel riva ner varor från butikshyllor. - De förstår inte att man ibland måste ingripa för att stoppa barnet, säger Karin Trogen. Hon är inte så positiv till amfetamin, som ofta skrivs ut till de här barnen. - Det är en drog, säger hon, men jag hoppas på de nya mediciner som kan hjälpa barnen.