Förslag om krafttag mot övervikten

Samtidigt som problemen med övervikt och fetma ökar så minskar vården i länet för de som har överviktsproblem. Nyligen lade landstinget till exempel ner överviktsenheten i Ludvika. Men nu har en styrgrupp inom landstinget kommit med en rapport som ska få vården av överviktiga på rätt kurs igen.
Elisabeth Fransson, som är distriktssköterska på vårdcentralen i Hedemora, är en av de som arbetat med rapporten. Hon anser att överviktsvården i dag är splittrad och inte fokuserar på själva övervikten när någon är sjuk i till exempel diabetes. Styrgruppen föreslår att alla nivåer inom vårdapparaten ska börja arbeta mer långsiktigt efter en gemensam strategi. Vårdcentralerna ska ta det grundläggande ansvaret och de som inte kan få hjälp där ska slussas vidare till den eller de specialistenheter som föreslås ska finnas ute i länet. Dessutom krävs det att landstinget satsar på förebyggande arbete ute på vårdcentralerna.