Protest mot nerskärningar av Rättviks brandkår

Räddningstjänsten i Rättvik ska spara 450 000 kronor. Och nära hälften av besparingen sker genom en minskning av beredskapsstyrkan. Kommunstyrelsen fattar beslut i dag. Ingen behöver sluta men i beredskapsgrupperna kommer det att vara sex brandmän istället för sju. Magnus Åker jobbar deltid i en av jourgrupperna och han har skrivit ett brev till Rättviks kommun där han påpekar att sex brandmän kan vara för litet vid större olyckor.
Redan vid nyår genomfördes förändringen i räddningstjänsten men det formella beslutet om besparingen kommer att tas av Rättviks kommunstyrelse i dag. Brandmännen som jobbar deltid i beredskapsgrupperna är mycket besvikna på att man väljer att skära ner i just deras verksamhet.