Hotar med politisk strejk

Stoppa företagsledares giriga bonussystem och stoppa bankers och försäkringsbolags möjlighet att använda spararnas pengar för att täcka dåliga affärer. Det är en del av de krav som ställs i en budkavle som nu skickas ut av Järnbruksklubben vid SSAB Tunnplåt i Borlänge.
- Om inget händer efter de protesterna måste LO använda den politiska strejken som påtryckningsmedel, säger jänrbruksklubbens vice ordförande Conny Carlsson.