Protester mot Coops utbyggnad

Flera boende runt Coop Forum i Borlänge genomför just nu en protestaktion mot de aktuella planerna på utbyggnaden av Coop Forum.
Marken där utbyggnaden ska stå ligger alldeles intill riksvägen och används idag till spannmålsodling.
- Tunaslätten börjar här. Vi har ju föreslagit att de ska bygga åt ett annat håll - åt öster. Då skulle inte Tunaslätten påverkas. Men än så länge är det ingen som har lyssnat på våra åsikter om det, säger Ulf Evertsson, en av de grannar som är kritiska till hur kommunen skött det här ärendet.
- Det går så fort utan att de ställer frågorna till oss. Vi har fått vara med och skicka in skrivelser, men vi känner oss ändå överkörda, säger Ulf Evertsson. Nu ska kommunfullmäktige fatta beslut om planerna. Och om kommunen fortsätter att ignorera dom protesterandes åsikter överväger man att överklaga hela bygget. Ulf Evertsson anser att byggplanerna som de ser ut nu genomdrivs på hög politisk nivå, utan hänsyn till kritiska röster. - Vi tror att det är lite toppstyrt. Vi är inte ens säkra på att de som sitter på kommunen, och de tänkta hyresgästerna vet hur stort det här är, säger Ulf Evertssen.