Stora Enso påverkas av dollarfallet

Skogsindustrikoncernen Stora Enso kommer att redovisa ett rörelseresultat för fjärde kvartalet 2003 som är omkring 50 procent lägre än resultatet för tredje kvartalet.

Den svagare dollarn, ökad andel utomeuropeisk försäljning med lägre marginal och vinterns pappersarbetarstrejk i Finland är några av orsakerna till vinstfallet, enligt ett pressmeddelande från bolaget.