Europautbyte för projektledare från Rättvik

I slutet av april åker tre projektledare från Sverige till Bryssel för ett utbyta av erfarenheter när det gäller jämställdhets- och utbildningsfrågor. En av de är Åsa Vestman som är projektledare i Rättvik för projektet Fler kvinnor till tekniska yrken.

Åsa Vestman har arbetat under flera år med olika jämställdhetsprojekt i länet. Hon säger att resan till Brysseln är ett bra tillfälle att visa upp projektet och att lära sig mer om hur andra i Europa arbetar med jämställdhetsfrågor. Hon ser det dessutom som en bra chans att knyta många värdefulla kontakter.