Falu kommun byter arrangör av folkmusikfestivalen

Falu kommun bryter med Falu folkmusikfestival AB. Enligt kommundirektören Torkel Birgersson kommer en annan arrangör att anlitas för att genomföra sommarens festival.

Det innebär att inga mer kommunala medel kommer att betalas ut till Falu folkmusikfestival AB. Vem den nya arrangören är kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.