Kritik riktas mot Migrationsverkets sätt att bemöta flyktingkvinnor

Personalen på Migrationsverket har för dålig kunskap när det gäller flyktingkvinnor, det anser Monika Annersten från Falun-Borlänge asylkommitté.


Hon säger att många flyktingkvinnor inte klarar av att berätta om övergrepp som hänt i deras hemländer för att de inte möts av rätt kompetens hos Migrationsverket. Ofta blir kvinnor hörda av män och de vågar då inte berätta vad som hänt. Det här får följden att de avvisas eftersom det som hänt inte kommer fram.