20 unga kvinnor utsatta för hedersbrott i länet

Två år efter att Fadime Sahindal mördades av sin far presenterar Dalarnas forskningsråd sin granskning av hur många kvinnor i länet som utsatts för hedersrelaterade brott.


- Det finns ca 20 flickor och unga kvinnor i Dalarna som kan misstänkas ha utsatts för någon sorts hedersrelaterade hot under ett års tid, säger Katrine Abrahamsen, Dalarnas Forskningsråd, som gjort undersökningen.

Men det kan också finnas ett mörkertal. För detta är bara de brott som har blivit kända genom enkäter till socialtjänsten och skolkuratorer, telefonintervjuer med ungdomsmottagningar, kvinnojourer, BUP-mottagningar och via en rundfrågning hos polisen.


- Det är svårt att uttala sig, men vi tror att vi ändå har kunnat ge en ganska bra bild av hur det ser ut i Dalarna, säger Katrine Abrahamsen, Dalarnas Forskningsråd.