FFF stämmer Falu kommun

Falun Folkmusikfestival, FFF AB, stämmer Falu kommun. I en stämningsansökan kräver festivalbolaget sammanlagt 2,3 miljoner kronor av kommunen.


- Det känns väldigt sorgligt, säger Åke Wänn, styrelseordförande i FFF AB.

Tvisten handlar om ett avtal, och huruvida det gäller eller inte. Kommunen hävdar att det inte gäller och att avtalet muntligt sagts upp i samband med att kommunen köpte festivalens varumärke. FFF AB, däremot, menar att avtalet gäller. Enligt avtalet ska kommunen betala nästan 2,3 miljoner till festivalbolaget i år. 569.240 kronor skulle redan ha betalts ut, och det stäms kommunen nu på. Dessutom vill festivalbolaget att Tingsrätten ska slå fast att kommunen ska betala 1,7 miljoner som avtalet anger för resten av året.


FFF AB yrkar också på att kommunen senast den 30 april 2004 sk ainleda förhandlingar med FFF AB om ett förlängt avtal.


Nu får domstolen avgöra om FFF AB eller kommunen har rätt. FFF ABs jurist, advokaten Ronny Henning, tror att festivalbolaget kommer att få rätt, eftersom bevisbördan om avtalets giltighet ligger på kommunen.


- Jag tror att kommunen kommer att få det svårt, säger han.