Äldre får hjälp med medicinering

Många äldre människor äter fel mediciner. Men nu ska sju apotekare, som landstinget hyrt in, se över dem äldres läkemedelsanvänding.

En av dem som under det här året ska åka runt på äldreboenden är apotekaren Maria Gradén.
– Vi strävar efter att ge rätt läkemedel till rätt patient, säger Maria Gradén.

Mikael Khöler är verksamhetschef på medicinkliniken i Falun. Han sitter i den grupp som leder arbetet med de 7 apotekarna som hyrts in. Han menar att det är på tiden att genomgångar av läkemedel görs.
– Det är bra att avsätta personer till det här som har som enda arbetsuppgift att se till att det blir rätt, säger Mikael Khöler.

Dalanytt
dalanytt@sr.se