Avfallsförbränning lockar företag

Flera företag i Dalarna involveras i ett kontrakt värt två miljoner kronor som gäller avfallsförbränning som upphandlats av Region Siljan.

Det gäller bland annat Bengt Werpes Åkeri i Rättvik, Borlänge Energi, E-On Värme i Mora och Maserfrakt i Mora. Det här framgår av TED-databasen, Tenders Electronic Daily, där myndigheter är skyldiga att annonsera upphandlingar över ett visst värde.