FALUN

Spädbarnsmisshandeln kartläggs

Samtliga journaler som rör barnskador i Falun ska granskas för att se om spädbarnsmisshandeln har ökat.

En granskning av Socialstyrelsens olycksfallregister och föräldraenkäter har gett bilden av att misshandelsfallen av spädbarn har ökat de senaste åren.

Nu ska forskarnas granska samtliga sjukhusjournaler som rör barnskador i Falun och Karlstad för att ta reda på om spädbarnsmisshandeln har ökat.

Den studien ska kompletteras av en nationell föräldrastudie om barnmisshandel.

Målet är att det ska ge svar på frågan om sjukvården blivit bättre på att ställa rätt diagnoser som gör att fler misshandelsfall upptäcks eller om det handlar om en verklig ökning.

dalanytt@sr.se