AVESTA

Utbildningsföretag polisanmäls

Ett företag med utbildningar i bland annat Avesta polisanmäls och tvingas betala tillbaka flera miljoner i bidrag.

Det anmälda företaget ska betala tillbaka 2 520 000 kronor i bidrag.

Det är myndigheten för yrkeshögskolan som efter en tillsyn kommit fram till att statsbidragen till företaget har rekvirerats felaktigt.

Det gäller stöd till utbildningar för fordons-, säkerhets- och processtekniker i Avesta, Stockholm och Göteborg.

Myndigheten beskriver det inträffade som mycket ovanligt.

– Vi utgår från att företaget tar sitt ansvar och förmår lösa situationen på ett sätt som inte drabbar enskilda studerande, säger Pia Enochsson, myndighetens generaldirektör.

dalanytt@sr.se