Djurmo

Unik överlevare åter på plats

För några år sedan hotades pilgrimsfalkarna av utrotning, på grund av alla miljögifter. Men genom minskning av gifterna och ett lyckat projekt har de nu fått bra fäste igen. En av de mest kända falkarna i Dalarna har också nyss återvänt från sitt vinterläger.

Varje vinter tillbringar pilgrimsfalken E8 i ett kyrktorn i Holland.

– Sedan återvänder hon punktligt varje vår till sin hylla i Djurmo, förklarar Lars Nilsson, Leksand, som i många år arbetet med pilgrimsfalksprojektet.

– Det kan skilja på högst ett par, när hon kommer.

Flytten från Holland till Djurmo går fort. Den tar bara drygt ett dygn, falken flyger de 120 milen på 24 timmar.

– Det är ljuset som påverkar henne att flytta hit igen, förklarar Lars Nilsson.

Det är för 13:e året, som pilgrimsfalken E8, nu kommit till Djurmo.

– De flesta åren har hon haft lyckade häckningar.

I mitten av 1970-talet var pilgrimsfalkarna starkt hotade i landet. Fåglar dog och så gott som alla häckningar misslyckades, på grund av att skalen i äggen var så tunna att de förstördes.

Det som räddade falkarna var att giftanvändningen, av bland annat pcb, minskade och att ett pilgrimsfalkprojekt drog igång.

– Det blev allt större framgångar vid häckningarna och ungar kunde placeras ut på olika platser, berättar Lars Nilsson.

Nu har man upptäckt nya gifter, som kan påverka djurlivet negativt, bland annat bromerade flamskyddsmedel.

I sommar hoppas Lars Nilsson på ett tiotal lyckade häckningar i Dalarna för pilgrimsfalken.

– Den har nu fått så bra fäste i Dalarna att den har goda möjligheter att överleva, konstaterar han.

Och pilgrimsfalken E8 har nu alltså återvänt till klipphyllan prediksstolen i Djurmo från kyrkan i Holland.

dalanytt@sr.se