Graninge el riskerar polisanmälan

Problemen med de höga elräkningarna från eldistributören Graninge har fortfarande inte kunnat lösas.
Nu överväger åtminstone en av kunderna att polisanmäla företaget.
- Jag tycker det är bedrägeri. De lägger på tariffer så jag måste betala mer, säger Örjan Ekström, en av de drabbade kunderna.

I december berättade Dalanytt om flera kunder i Avestatrakten som anser att de får betala för mer el än vad de gör av med.
Många tycker att den beräknade årsförbrukningen inte stämmer överrens med den verkliga elåtgången.
Andra som har börjat att läsa av sina mätare själva varje månad anser att antalet kilowattimmar på fakturan från Graninge ändå alltid blir högre än vad har de själva har uppgett.


Det hela kompliceras av att alla former av avläsningar går genom nätägaren Vattenfall.
- Det finns ingen systematik i att vi ska en egen räknesnurra som räknar om de värden vi får från vattenfall, säger Lars Molde, VD på Graninge el, som är eldistributör.


På Graninge utreds just nu varje missnöjd kunds fakturering och alla eventuella fel ska det rättas till.
Lars Molde är överraskad att det nu kan gå så långt som att företaget polisanmäls.
- I det underlag som jag har och via de kunder som vi har haft kontakt med så har jag inte sett någon grund för en polisanmälan, säger Lars Molde.


Utöver planerna på en polisanmälan så har Örjan Ekström vänt sig till Konsumenternas elrådgivningsbyrå och Allmänna reklamationsnämnden. Och han tycker det är en slitsam kamp mot Graninge.
- Jag blir knäckt, säger Örjan Ekström.