Arbetslösheten ökar bland byggnadsarbetare

Närmare 1 000 byggnadsarbetare här i Dalarna var öppet arbetslösa i december 2003.
Det innebär att närmare 26 procent av Byggnads medlemmar här i länet var utan jobb, det vill säga var fjärde byggnadsarbetare.
Det betyder också att byggarbetslösheten i det närmaste fördubblats sen november. Jämfört med läget för ett år sen handlar det om en ökning med 5 procentenheter.