Järnvägssträckan mellan Orsa och Edsbyn kanske öppnas igen

Nu ska en marknadsundersökning göras för att se om järnvägssträckan mellan Orsa och Edsbyn kan öppnas igen. Det är länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg som bekostar utredningen med 120 000 kronor.

I november 2002 stängde Banverket järnvägssträckan mellan Orsa och Edsbyn efter en besiktning. Den 49 kilometer långa sträckan var i stort behov av en upprustning för uppskattningsvis 17 miljoner kronor. Bland annat behövdes 1900 sliprar bytas ut. 
Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg bekostar nu en utredning för att ta reda på om det finns intresserade som vill transportera gods på järnvägen. Mellansvenska Handelskammaren har fått uppdraget att genomföra undersökningen, som beräknas ta ett par månader att göra.