Omfattande inventering av länets kyrkor

Om några veckor kommer en inventering av länets alla kyrkor att påbörjas och samtidigt ska alla kyrkoförsamlingar införa en vård- och underhållsplan. Planen ska vara helt klart senast 2006.

Inventerarnas uppgift är att dokumentera de viktigaste kulturhistoriska tillgångarna som varje kyrka har. Dessutom ska bland annat kyrkogårdar och prästgårdar inventeras. För trots att kyrkor tillhör de byggnader som är mest dokumenterade av alla så är det få som har sammanställt och utvärderat sitt material.
Utvärderingen kommer att ligga till grund för hur mycket bidrag kyrkorna kan få från riksantikvarien. Även Länsstyrelsen kommer att ha användning för det sammanställda materialet.