10 miljoner kronor till länets kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat statens pengar till kulturmiljövården på landets länsstyrelser. Dalarna får i år cirka 10 miljoner kr.

Pengarna ska användas till bland annat byggnadsvård, kulturlandskapsvård och fornvård.
250 000 kronor är specialdestinerade till Falu Koppargruva, Kopparbergslagen och Staberg besökscentrum.