Dalarnas Kristdemokrater förordar Mats Odell

Dalarnas kristdemokrater har bestämt sig för att förorda Mats Odell som ny partiordförande efter Alf Svensson. Ett av skälen för distriktet att förorda Mats Odell är hans långa erfarenhet som gör att han inte behöver någon inkörningsperiod, säger Kristdemokraternas dalaordförande Ulrik Lindgren. Om Mats Odell blir vald blir han också den ende borgerlige partiledaren med erfarenhet som statsråd.

Flera lokalavdelningar ville ha Maria Larsson, men efter hennes avhopp som kandidat har daladistriktet alltså valt att satsa på Mats Odell, som varit kommunikationsminister i en tidigare borgerlig regering.

Distriktets ombud vid valet av ny partiordförande är inte bundna av nomineringen av Mars Odell, utan kan om de så vill rösta för Maria Larsson om hon omprövar sitt nej till partiledarskap.