Nyanlända flyktingar

Arbetsförmedlingen får huvudansvaret

Idag är det kommunerna som har hand om mottagandet för nyanlända flyktingar. Men från och med i vinter är det Arbetsförmedlingen som har det största ansvaret. Det har riksdagen beslutat och idag hålls en konferens om det här i vid Falu gruva.

Ivan Daza, som jobbar med Blatteförmedlingen i Stockholm, välkomnar det nya arbetssättet:

– Ja det är mycket mer arbetsmarknadsfokus och det är bra, för folk vill jobba och försörja sig själva, säger Ivan Daza.

Från och med första december är det Arbets-förmedlingen som tar över huvudansvaret för flykting-mottagandet. Och det är med Arbetsförmedlingen som flyktingar ska ha den allra första kontakten.

Sedan ska man tillsammans bestämma i vilken kommun man ska bo i. En etableringsplan jobbas fram och personen ska få en etableringslots. En lots kan vara en kontaktperson från en branschorganisation eller en förening.

Kommunerna kommer fortfarande att jobba med att hitta bostäder, med Sfi, Svenska för invandrare samt med flyktingbarn och unga.

Yvonne Svensson som är integrationssamordnare i Malung-Sälens kommun är inte helt positiv till den nya arbetsfördelningen.

– Det jag tror kan bli lite dåligt är att det finns risk att en del hamnar mellan stolarna i alla fall i ett övergångs-skede. Särskilt sjuka, äldre och människor som saknar full arbetsförmåga.

Men Arbetsförmedlingen håller inte med.

– Vi måste ju som ansvariga myndigheter, precis som kommunrna hitta ett samarbete som minimerar risken med att någon hamnar mellan stolarna, säger Bengt Greiff på Arbetsförmedlingen.

Dalanytt
dalanytt@sr.se