Falun-Borlänge

Stor efterfrågan på personal

Det är en ljus arbetsmarknadssituation i Falun-Borlänge som målas upp i en ny undersökning från Sifo. Efterfrågan på personal ligger just nu på samma nuvå som under högkonjunkturen 2007.

Mer än vart tredje företag i Falun-Borlänge - 38 procent - har behov att nyanställa personal idag. Det visar en ny undersökning från marknadsundersökningsföretaget Sifo. Efterfrågan på personal ligger därmed på samma nivå som under högkonjunkturen 2007.

Även om ett halvår ser arbetsmarknaden i Dalarnas centralregion ljus ut, enligt undersökningen.

Främst efterfrågar företagen personal inom tillverkning och logistik samt bygg- och anläggningsarbeten.

Undersökningen bygger på intervjuer med 109 arbetsplatser i Falun-Borlänge.

- Arbetsmarknaden i Falun-Borlänge ser ljus ut, säger Petter Lundgren på bemanningsföretaget Proffice, som beställt undersökningen.

Dalanytt
dalanytt@sr.se