Vårfloden har nu kulminerat

Flödena har nu kulminerat i Oreälven och Vanån, men de är ändå fortsatt höga, enligt SMHI. Under helgen utfärdade SMHI en klass-1 varning för höga flöden i de här vattendagen, men den varningen är nu borttagen.