Grytnäsbor klagar på byggnation

35 fastighetsägare i Grytnäs södra kyrkby i Avesta har överklagat ett länsstyrelsebeslut, som fastställer en detaljplan som innebär byggnation i området.

I överklagandet till regeringen hävdar fastighetsägarna att kommunen och länsstyrelsen gjort en grov felbdömning, när man påstår att planen inte påverkar områdets natur- och kulturvärden eller turismens och friluftslivets intressen.

I området finns enligt de klagande även åkermark, som inte bör användas till andra ändamål än jordbruk

dalanytt@sr.se