"Strokevården i Dalarna måste förbättras"

Det är stora regionala skillnader i behandlingen av strokepatienter. Förmaksflimmer är en stor riskfaktor för stroke och i Dalarna fick bara 60 procent av strokepatienterna blodförtunnande behandling under åren 2006-2007, enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen.

Det är under rikssnittet och långt ifrån andelen i Jämtlands län, som var var 81 procent.

– Det är inte acceptabelt att variationerna är så stora, säger Staffan Josephson, som är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

dalanytt@sr.se