Betygsförslaget

"Jag vill veta hur jag ligger till"

Från hösten 2012 ska eleverna i årskurs sex och sju i grundskolan få betyg för första gången. Bra tycker många elever. Dåligt, säger en del.

Utbildningsminister Jan Björklund föreslog i dag alltså betyg från årskurs 6. I dag får eleverna betyg första gången i årskurs 8.

Föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan, enligt Björklund. Det räcker inte med nuvarande utvecklingssamtal, menar han och regeringen. Även socialdemokraterna är för betyg från årskurs 6.

En del av eleverna i sexan på Främbyskolan i Falun håller med i det resonemanget.

Dalanytt
dalantt@sr.se