Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga flöden i norra Dalarnas fjällvärld. Varningen gäller Österdalälven ner till Trängsletdammen. En klass 1-varning betyder att det kan bli mindre översvämningsproblem