Fetma

Få fetmaoperationer i Dalarna

Antalet operationer mot fetma i länet är den lägsta i hela landet i relation till befolkningsstorleken.

I år väntas 6 850 skattefinansierade operationer att göras mot fetma. Men det är stora skillnader när det gäller dom olika landstingens satsningar på såna operationer.

Enligt statistik som tidningen Dagens Medicin tagit fram är antalet budgeterade fetmaoperationer i Dalarna det här året det lägsta i landet sett till folkmängden.

Gotland är det län som satsar mest på den här typen av operationer.