Borlänge

Soldat från Borlänge till Afghanistan

Idag skickar Sverige ner en ny trupp soldater till Afghanistan. Den 500 man stora styrkan är den första nya som åker ner sen två svenskar dödades i landet tidigare i år. En av de som åker är 28-årige Jan-Erik Mattsson från Borlänge.

I februari i år dödades två svenska soldater i Afghanistan. De är nåt som präglat utbildningen som Jan-Erik Mattson genomgått, men det har inte fått honom på andra tankar.

- Självklart har vi diskuterat det men vi som är där är införstådda med riskerna, säger han.

Jan-Erik Mattsson ska jobba som chef för en stödsektion till en grupp som verkar som mentorer för afghanska officerare.

- Afghanistan ska bli bättre. Jag tror absolut att man kan hjälpa de där att få det bättre.