Hög sjukfrånvaro på länsstyrelsen

De anställda vid Länsstyrelsen Dalarna var under förra året sjukare än rikssnittet för personal inom statliga myndigheter. Frånvaron var där 3,5 procent av den tillgängliga arbetstiden. Rikssnittet var 3,1 procent. Högskolan Dalarna hade en sjukfrånvaro på 2,9 procent, alltså något under genomsnittet för landet.

Högsta sjukfrånvaron i landet hade Överklagandenämnden för studiestöd i Härnösand med 10,5 procent och lägsta Justitiekanslern och Institutet för rymdfysik i Kiruna med 0,5 procent

Det är Statskontoret som gjort den här sammanställningen.