Borlänge

Måste jobba mer med läsförståelse

Många skolor arbetar inte tillräckligt med elevernas förmåga att läsa och förstå vad de läser. Det är en slutsats som Skolinspektionen drar efter att ha granskat årskurserna 4-6 i 31 grundskolor i landet. En av de granskade skolorna är Gylleskolan i Borlänge, som enligt Skolinspektionen måste jobba mer med läsförståelse.