"Fler poliser ger lugnare trafik"

Fler än hälften av bilisterna körde för fort när Motormännen genomförde dolda hastighetskontroller på 19 platser runt om i landet, däribland Rättvik. När sedan mätningen gjordes om med synliga kontroller sjönk andelen fortkörare till var femte trafikant.

Det här visar Morormännens granskning av närmare 5 000 trafikanter.

- - Det här visar att att fler synliga poliser på vägarna skulle ha en mycket stor effekt på andelen fortkörare, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

dalanytt@sr.se