Dalaskola utpekas för mobbningsproblem

I Furudals centralskola är mobbning vanligare än på de allra flesta andra högstadieskolor i landet. Den slutsatsen kan dras av en enkät, där landets nior fått svara på frågan om de tror eller vet att en eller flera klasskamrater mobbas.

Svaren har sammanställts och resulterat i ett indexvärde mellan 0 och 10, och skolan i Furudal har fått värdet 9,87.

Men det finns också en skola i länet med index 0, alltså ingen mobbning överhuvudtaget, och det är Ungärde skola i Malung.

Enkäten har gjorts av Folkhälsoinsitutet och resultaten presenteras i tidningen Dagens Samhälle.

dalanytt@sr.se