Borlänge

Klassisk fågelmark starkt hotad

Nu gäller det att rädda det lilla som finns kvar. Det hoppas fågelvänner från stora delar av Dalarna om Lusmyren i Borlänge. Det som en gång var ett vildmarks- och fågelparadis har fått släppa till allt mer mark till industriområden.

Konflikten mellan vildmarksområden och utbyggnaden av bostads- och industriområden är inte ny. Den har funnits i många år.

I Borlänge är det Lusmyren, som nu drabbas av det. Lusmyren var tidigare ett vildmarksområde med tät vegetation och sumpmark.

Allt eftersom industrin behöver mer mark, har den gamla Lusmyren naggats i kanten.

– Ja, både antalet arter och det totala antalet fåglar har nog minskat, säger Lars-Erik Nilsson, som är ordförande i Tunabygdens fågelklubb.

– Det finns inte några gamla inventeringar att jämföra med, men inför den senaste utbyggnaden gjorde vi en förra sommaren.

Vid den inventering hittade man ett 100-tal olika arter vid Lusmyren.

Det handlar om  en klassisk fågellokal.

– Tillsammans med Hovran i Hedemora upptäcktes här tidigare flera nya arter för länet, som rosenfink och gräshoppsångare, berättar Lars-Erik Niksson.

Han har förståelse för att det behövs mark för industrins utbyggnad.

– Men det är synd när det går för långt och inte görs med den rätta känslan.

Fågelvännerna har nu lagt in ett önskemål, om att det som finns kvar av det ursprungliga Lusmyren, ska bli naturreservat.

– Och den första reaktionen från kommunen är positiv, säger Lars-Erik Nilsson.

Den gamla Lusmyren med tät buskig vegetation har till stor del alltså försvunnit. Nu liknar området mer en park, som är lättillgänglig för många människor. Tunabygdens fågelklubb utnyttjar nu det till att arrangera Fågelskådningens dag på lördag.

– Vi vill visa vilket fint strövområde vi har i närheten av centrala Borlänge, säger Lars-Erik Nilsson.

– Och det finns fortfarande mycket fåglar kvar här. Med säkerhet kommer vi då att kunna hitta 30-40 fågelarter och en del lite mer ovanliga som mindre hackspett, skogsduva och rosenfink. Och det här är en av de säkraste platserna att höra näktergalen.

Alf-Jan Hansson
alf-jan.hansson@sr.se