Borlänge

Förorenad mark under IKEA

Under arbetet med att färdigställa området där Ikea ska byggas i Borlänge har föroreningar i marken påträffats.

Det handlar främst om olja och förorenat vatten från en byggnad.

Enligt miljöinspektör Anna Kinnwall så var föroreningarna väntade och överensstämmer med de prover som tidigare tagits. Hon säger också till Dalanytt att det är de täta jordlagren där som förhindrat en större spridning. Arbetet med saneringen utförs av Fastighet AB Hushagen som är helägt av Borlänge kommun.