Antalet nackskador i trafiken halverade

Allt färre drabbas av nackskador i samband med trafikolyckor. På sex år har den typen av skador halverats. Det visar statistik vid Dalarnas Försäkringsbolag.

– Det är ju väldigt positivt för alla, både för oss och för de enskilda personerna, säger Åke Andersson, som är skadechef vid Dalarnas Försäkringsbolag.

Det är i samband med trafikolyckor med bil, motorcykel och moped, som antalet anmälda nackskador till Dalarnas Försäkringbolag nästan halverats på sex år, från 642 år 2003 till 332 förra året.

Bättre vägar och bättre fordon, men också ökad medvetenhet hos folk i allmänhet, är troliga förklaringar till nedgången, tror Åke Andersson.

– Men det finns också en ökad insikt och kunskap om den här typen av skador som är viktig, säger han.

Åke Andersson är även övertygad om att hastighetsövervakningen på vägarna har haft stor betydelse för den kraftiga minskningen av nackskador i trafiken.

dalanytt@sr.se