Skogsägare vill begränsa allemansrätten

Var femte skogsägare vill begränsa allemansrätten och nästan en tredjedel tycker att det är problem med att allmänheten vistas på deras marker. Det visar en undersökning som gjorts för Lantbrukets Affärstidning. De vanligaste irritationsmomentern är att folk skräpar ner, rider, kör motorfordon och parkerar överallt i skogen