Sällsynt och utrotningshotad lav i Dalarna

Naturvårdsverket vill att den mycket sällsynta och utrotningshotade arten jättesköldlav får ett långsiktigt skydd. Den finns bara på fyra ställen i landet, och ett av dem ligger i norra Dalarnas fjällvärld.

 Jättesköldlaven är grå eller grågrön på översidan och kan i grupp täcka en yta på drygt en kvadratmeter.

Den växer på stenklippor och ofta på lodräta sådana.

Här i landet finns jättesköldlaven på enbart fyra växtplatser. Två av dem ligger i Bräcke kommun i Jämtland, en tredje i Härjedalen och en fjärde alltså i norra Dalarnas fjällvärld.

Jättesköldlaven finns där på tre närbelägna ställen i den så kallade Eländesdalen, som är en bäckdal mellan naturreservaten Långfjället och Städjan/Nipfjället.

Där finns för övrigt också en annan akut hotad lav, elfenbenslaven.

Enligt Naturvårdsverket kan jättesköldlaen ses som en ett flaggskepp bland lavar, eftersom den är stor och lätt igenkännbar och det ofta finns ett stort antal andra rödlistade i dess närhet.

I Eländesdalen upptäcktes den för drygt 50 år sedan. Eländelsdalen är ett Natura 2000-område, men Naturvårdsverket vill ha ett mer långsiktigt skydd för jättesköldlaven.

Verket hoppas nu på regionala och lokala insatser för artens fortlevnad på de fyra växtplatserna. Det kan handla om information till berörda markägare, områdesskydd, en del skötselåtgärder och övervakningsprogram.

dalanytt@sr.se