Sälen

Skoterkörning i fjällen fall för HD

En dom i Mora tingsrätt om skoterkörning har nu vandrat ända upp i Högsta Domstolen. Tingsrätten dömde i februari två män till 30 dagsböter för att ha kört skoter i ett område i Sälenfjällen, där det enligt rätten var förbjudet.

En av de dömda männen ansåg att tingsrätten gjort en felaktig bedömning och överklagade till Svea Hovrätt. Men hovrätten sa nej till prövningstillstånd, och det beslutet har han nu överklagat till Högsta Domstolen.

dalanytt@sr.se