Myggplågan

Myggsommar att vänta i Avestatrakten

Det kan bli mycket mygg i sommar i Avestatrakten. Dels har många larver upptäckts där och dels finns det privata markägare som förbjudit myggbekämpningen som ska göras i närheten av Dalälven.

Mycket regn de senaste veckorna har gjort att myggkläckningen sätter fart. De områden som normalt plågas av myggen i närheten av Dalälven öster om Avesta går mot en myggrik sommar.

Även i de delar som inte har direkt anknytning till Dalälven har man hittat mycket larver.

- Det kan bli en omfattande bekämpning i sommar, tror projektledaren för den biolgiska myggbekämpningen, Jan Lundström, Nedab.

Kan vara skadligt

Myggbekämpningen har kritiserats. För det går inte att utesluta att bekämpningsmedlet som används inte är skadligt för andra djur och för resten av naturen.

Även om Nedab kommer att bekämpa myggen med bekämpningsmedel på stora områden vid Nedre Dalälven så kommer det att finnas mycket mygg på en del ställen.

För privata stora markägare har inte gett sitt godkännande för spridning av medlet på deras marker.

- Det gör att det även om vi gör en bra bekämpning, så kommer det att flyga en hel dle mygg efteråt ändå, säger Jan Lundström.

Dalanytt
dalanytt@sr.se