Mora

Läkare får inte tillbaka legitimationen

En läkare i Mora som fått sin legitimation indragen får inget gehör hos Förvaltningsrätten i Stockholm, dit han överklagat beslutet i Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. Domstolen avslår alltså överklagandet. Läkarens legitimation drogs in, sedan han fortsatt att vara, som det sägs, "oskicklig" i sin yrkesutövning trots tre års prövotid.