Fosterhemsföräldrar friade

Barnens berättelser inte trovärdiga

Barnens trovärdighet var inte tillräcklig. Fosterhemsföräldrarna, sm i tingsrätten fått fängelsestraff fick därför betydligt lägre straff i hovrätten och en av dem friades helt.

Falu tingsrätt dömde i juni fjol de två makarna till fängelse i ett och ett halvt år vardera.

Rätten ansåg att de på olika sätt kränkt de tre bröder som var familjehemsplacerade hos dem.

Fastbundna

Makarna fälldes av tingsrätten för att vid flera tillfällen ha bundit fast pojkarna och låst in dem på deras rum. De ansågs också skyldiga till att ha hängt ut alla tre pojkarna genom ett fönster.

Makarna har nekat till gärningarna och nu har alltså Svea Hovrätt kommit med sin dom i målet.

Trovärdigheten ifrågasatt

Enligt hovrätten finns det all anledning att vara ytterst försiktig vid bedömningen av de tre pojkarnas trovärdighet. Hovrätten menar att det de berättat i flera fall är alltför vagt och obestämt för att kunna läggas till grund för en fällande dom.

Kvinnan frias nu helt av hovrätten, medan mannen fälls för olaga tvång mot två av pojkarna. Tvånget har bestått i att han hängt ut var och en av pojkarna genom ett fönster på vinden under en kort stund.

För det döms mannen till villkorlig dom och att betala ett skadestånd till pojkarna på 5 000 kronor vardera.

En av nämndemännen i hovrätten även ville fria mannen helt.

dalanytt@sr.se