FALUN

Falu kommun anmälde Karlstad kommun

Socialstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Karlstads kommun efter en anmälning från Falu kommun. Detta efter att Karlstad inte agerat när två barn misshandlades i sitt hem.

Det var när familjen flyttade till Falun som barnen i familjen omhändertogs efter att ha blivit misshandlade både psykiskt och fysiskt hemma. Falu kommun anmälde i sin tur Karlstads kommun. För trots att Karlstad kommun kände till misshandeln så agerade man inte.

Det menar Socialstyrelsen är fullständigt oaccepptabelt. Kritiken handlar också om att ärendet inte dokumenterats å att känslig information sparades på ett USB-minne.

Karlstads kommun ska nu redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra liknande misstag.