ludvika

Återhämningsvecka för anhöriga

För den som vårdar en vuxen närstående i hemmet och bor i Ludvika kommun erbjuder kommunen en veckas återhämtning på Wanbo Herrgård i slutet av augusti. Det är ett sätt för kommunen att ge någonting tillbaka till anhörigvårdarna, berättar Cathrine Flodström Backlund som är ansvarig för anhörigstödsfrågor i Ludvika kommun.

- Det är ett sätt för kommunen att ge någonting tillbaka till anhörigvårdarna, säger Cathrine Flodström Backlund som är ansvarig för anhörigstödsfrågor i Ludvika kommun.

Det är sextonde året i rad som Ludvika kommun erbjuder anhörigvårdarna den här återhämtningsveckan. Medan anhörigvårdarna vilar upp sig i en vecka ordnar kommunen annan vård till deras anhöriga, antingen på korttidsboende eller med hemtjänst. De fjorton platserna fylls i stort sett varje år, men för många anhörigvårdare är det svårt att ta steget och våga lämna den man vårdar.

- Jag vet att det kan vara svårt att släppa taget, man kanske har lovat varandra eller att man är rädd att det kanske inte blir lika bra. Men många som varit med på veckan tycker det är skönt, säger Cathrine Flodström Backlund.